www.carbon-diselenide.chem.pl
Polska Informacja Internetowa o Diselenku Węgla (Metanodiselon)
Se=C=Se
CSe2

Właściwości chemiczne:
masa molowa: 169.93 g/mol
temperatura topnienia: -45 °C
temperatura wrzenia: 125-126 °C
stabilność: rozkłada się powoli ok. 1% na miesiąc w temp. -30 °C
ciepło tworzenia: 34 kcal/mol
rozpuszczalność: dobra w rozpuszczalnikach organicznych, nierozpuszczalny w wodzie
reaguje z: zasady i nukleofile
inne: światłoczuły, silny nieprzyjemny zapach
główne użycie: synteza organicznych przewodników i nadprzewodników jak np. selenowe pochodne tetratiafulwalenu (TTF) czyli np. tetraselenafulwalen

Właściwości fizyczne:
wygląd: żółto-pomarańczowa ciecz
gęstość: 2.66 g/ml
nD: 1.845

Właściwości biologiczne:
toksyczność: prawdopodobnie toksyczność zbliżona lub wyższa od innych związków selenu, może być niebezpieczny ze względu na możliwość transportu przez błony komórkowe, oraz ze względu na wysoką prężność par może być groźny poprzez wdychanie

Systematyka:
nazwy: diselenek węgla, dwuselenek węgla, węgla diselenek, węgla dwuselenek, metanodiselon, węgla(IV) selenek(II), 1,3-diselenapropadien, 1,3-diselenaallen
nazwy angielskie: carbon diselenide, carbon selenide, methanediselone,
carbon(IV) selenide, 1,3-diselenapropadiene, 1,3-diselenaallene
CAS No.: 506-80-9
Merck (12th Ed.): 1858
UQF No.:CSQ-500091

Ceny przybliżone (aprox. prices):
1) min. 98%:
5 g - 2490 EUR
10 g - 3585 EUR
25 g - 4340 EUR
50 g - 5365 EUR
100 g - 6910 EUR
250 g - 11345 EUR
500 g - 14580 EUR

2) min. 99%:
+
15% do powyższych cen

Dostawcy:
UQF Laboratories (Center of Chemicals) (EU)

Inne strony:
Carbon Diselenide Page (English)
CSe2 Page (English)

© UNITED QUANTUM FACTORY sp. z o.o. 2004-2018